LianLian ระบบชำระเงิน รองรับเว็บไซต์ แอปฯ ลิงค์จ่ายเงิน เพื่ออีคอมเมิร์ซ
บริการ Payment Gateway

ตัวกลางรับชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต ระบบผ่อนชำระ QRพร้อมเพย์ โมบายแบงก์กิ้ง และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

บริการ Collection

รับเงินค่าสินค้าหรือบริการ จากแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส อีคอมเมิร์ซชั้นนำ เช่น Amazon, Etsy และอื่นๆ